Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Veho Rent Oy Ab (jäljempänä "Sixt")
Käyntiosoite: Työpajankatu 2, 2krs, 00580 HELSINKI
Y-tunnus: 2275518-0

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö:
vastuuhenkilö: Tuomas Valta
yhteyshenkilö: Sixt Autovuokraamo, puhelin 0200 111 222 (vaihde), sähköposti rent(at)sixt.fi

Rekisterin nimi
Sixt Autovuokraamon asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin tietoja käsitellään sovittujen palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen Asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.Tietoja käytetään myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen Asiakkaille, viestinnän tunnistamistietoja kuitenkin vain Asiakkaan suostumuksen nojalla.

Viestintäpalvelun käyttämisessä tallentuvia viestinnän tunnistamistietoja käytetään ainoastaan sähköisen viestinnän tietosuojaa sääntelevän lainsäädännön sallimiin tarkoituksiin.

Asiakkaan ja Sixtin väliset puhelut voidaan tallentaa esimerkiksi liiketapahtuman varmistamiseksi ja asiakaspalvelussa työskentelevien henkilöiden koulutusta varten.

Rekisterin tietosisältö
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, mahdolliset kanta-asiakaskorttien numerot, varaus-, vuokrasopimus-, ja laskutustiedot sekä markkinointiluvat.

Tietolähteet
Tietoja kerätään ja ylläpidetään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, yhteyshenkilöiden kontaktoinnin yhteydessä sekä Asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti. Tietoja täydennetään tarvittaessa Väestörekisteristä. Tietoja voidaan täydentää myös muista sähköisistä internetpalveluista Asiakkaan antaessa siihen luvan.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti rekisterin ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä voi suorittaa ulkopuolisilla tahoilla tietoihin perustuvia tutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä sekä päivittää asiakastietoja viranomaisrekisteritiedoilla. Asiakkaan tiedot poistetaan ulkoisen toimijan rekisteristä tutkimuksien, kyselyiden tai päivityksien jälkeen. Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisten tahojen markkinointikäyttöön.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Kielto- ja tarkistusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot sekä kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta markkinointiviestintää varten. Asiakas voi tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti Sixt Autovuokraamolle postitse Työpajankatu 2, 00580 Helsinki tai sähköpostitse rent(at)sixt.fi.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on teknisesti suojattu palomuurilla. Palvelimia säilytetään lukitussa ja valvotussa tilassa, jonne on pääsy vain valituilla henkilöillä. Asiakastietojärjestelmään on oikeudet Sixt Autovuokraamon henkilökunnalla siltä osin kun ne liittyvät työtehtäviin.